Kuyumcukent 2500 işyeriyle 30 bin kişiye istihdam sağlayacak, yılda 750 ton altın işleme ve her türlü asit,siyanür gibi zehirli maddeyi arıtma becerisiyle Türkiye’nin en büyük çevre koruma projesi ve altın ticaretinin dünya çapında buluşma noktası olacak bir tesis olarak tasarlanmıştır.

180.000 m² arsa alanı üzerine kurulmuş olan Kuyumcukent, birbirinden bağımsız olarak atölyeler bloğu ve mağazalar bloğu olmak üzere iki bloktan oluşmakta ve birbirine tüp geçitlerle bağlanan bu bloklar toplam 328.000 m² kullanım alanı oluşturacak şekilde yükselmiştir.

Kuyumcukent çevre dostudur. Kuyumcukent’te Kompleksin özelliklerine ve işletme yapısına uygun, çevre mevzuatı ile uyumlu arıtma sistemleri faaliyet göstermektedir.

Dünya Ticaret Merkezi, Yeşilköy Hava Limanı, Yeşilköy Serbest Bölgesi, Dış Ticaret Kompleksi ve İhracatçılar Birliği’nin yer aldığı bölgede inşa edilen Kuyumcukent, E5 ile TEM yolunu birleştiren arter üzerindedir. Kasım 2006 da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “prestij arteri” olarak plânladığı arterden Kuyumcukent’e doğrudan bağlantı sağlanmıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuyumcukent’in hemen yanı başında bir metro istasyonu kuracaktır. Kuyumcukent Kavşağı ile birlikte İETT’nin toplu taşıma hizmetleri de devam etmektedir. Buna göre Kuyumcukent Otobüs Durağı’ndan İstanbul’un belli başlı noktalarına seferler yapılmaktadır.

Kuyumcukent, Türk kuyum sektörünün çağın gereklerine uygun, modern ve mükemmel teknolojik alt yapı ile donatılmış bir mekânda gelişmesini ve böylelikle dünya pazarları ile rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla inşa edilmiştir.

Çağdaş inşaat teknolojisinin ürünü binalar, son derece güvenli bina otomasyon sistemleri ve her türlü konforu sağlayacak altyapı ile donatılmıştır.

Toplam 180.000 m² arsa alanı dâhilinde, 128.000 m²’lik alan üzerinde kurulu olan Kuyumcukent’in birinci etabı, bağımsız iki bloktan oluşmaktadır: Atölyeler Bloğu ve Mağazalar Bloğu birbirinden bağımsız bloklar olup tüp geçitlerle birbirine bağlanmaktadır. Bloklar toplam 328.000 m²’lik brüt inşaat alanı üzerinde yükselmektedir.

Atölyeler Bloğu; bodrum+zemin+5 normal kat olmak üzere toplam 7 katlıdır. Blokta 25m², 50m², 100m²’den başlayıp 2000 m²’ye kadar uzanan ebatlarda imalat atölyeleri, yan hizmet mağazaları ve otopark yer almaktadır.

Mağazalar Bloğu; 2 bodrum+zemin+1. ve 2. kat olmak üzere 5 katlıdır. Blok bünyesinde açık ve kapalı otoparklar, 25 m²’den 500 m²’ye kadar çeşitli kuyum ve günlük alışveriş amaçlı perakende mağazaları ve restaurantlar, fast food üniteleri, sinemalar ve cafeler; bloğun her iki bitim köşesinde ise 7’şer katlı büro bölümleri yer almaktadır.

Arıtma sistemleri; KUYUMCUKENT’i cazip kılan en önemli özelliklerden birisidir. Türk takı imalâtçıları, Atölye Bloğu’nda dünya standartlarında inşa edilmiş, verimi yüksek kılan atölyelerde çalışma imkânına kavuşmuş olmaktadır. Bu kaliteyi sağlayan en önemli yapı arıtma sistemleridir. İTÜ ile işbirliğine girerek geliştirilen “Atık Yönetimi Projesi”, yine bu projeye uygun olarak geliştirilen ve 30 Milyon Dolar’a mal olan KUYUMCUKENT Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemi Atölye Bloğu’nda imalâtın başlaması ile birlikte devreye girmiştir. Üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel ve en anlamlı örneği olarak nitelendirebileceğimiz “Atık Yönetimi Projesi”,KUYUMCUKENT’in tesis özelliklerine ve işletme yapısına uygun, Avrupa Birliği uyum süreci içinde revize edilen çevre mevzuatı ile uyumlu, bilimsel temellere dayalı bir projedir. Bir tek bu özellik bile KUYUMCUKENTKompleksi’ni farklı kılmaktadır.

Güvenlik; KUYUMCUKENT’te yer alan işyerlerinin yapısı ve bu işyerlerinde çalışacak insan kitlesi, müşteriler ve konuklar dikkate alındığında KUYUMCUKENT’in güvenliği özel bir önem ve farklılık taşımaktadır.KUYUMCUKENT’in çevresi ve iç ortak alanları 7 gün 24 saat kameralarla izlenmekte ve görüntüler kayıt altına alınmakta; Kompleksin güvenlik sistemi ayrıca, alarm ihbar sistemleri ve silahlı/silahsız güvenlik personeli ile desteklenmektedir. Bütün giriş-çıkış noktalarında akıllı sistemler ile giriş ve çıkış kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere tüm yasal izinler alınmış olup, kolluk kuvvetleri ve diğer acil müdahale birimleriyle koordinasyon ve işbirliği içerisinde faaliyet gösterilmektedir. Bunun yanı sıra, bağımsız bölüm içlerinin güvenliğinin sağlanması maksadıyla, Kompleks içinde bir Alarm İzleme Merkezi kurularak işyerlerine önemli bir başka hizmet daha verilmektedir.

Kuyumcukent sayesinde; altın, gümüş ve mücevherat üretimi ve ticareti yapan yaklaşık yüzden fazla ülkenin, ülkemizden alışveriş yapma imkânı daha da artacaktır. Bu imkân Türk kuyumcusunun ihracat yapma potansiyelini genişletecektir.

Kuyumcukent’in, kuyum üretim, pazarlama ve satış fonksiyonlarını çağdaş alt ve üst yapı bileşenleri ile bir araya getiren, iş ve yaşam merkezi özelliği ile dünyada bir benzeri bulunmamaktadır.