koşullar
kuyumemlak.com Site Kullanım Koşulları Sözleşmesi

1. SİTE KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL"ı kullanmaktan vazgeçiniz. "PORTAL" sahibi bu "PORTAL"da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "PORTAL"ı ve "PORTAL" kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "PORTAL"ın sahibi 29 Ekim caddesi Kuyumcukent Atölye Bloğu 1.Kat 1.Sokak No:1 34197 Bahçelievler / Yenibosna / İSTANBUL adresinde mukim KUYUM EMLAK GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI (Bundan böyle kısaca "KUYUMEMLAK" olarak anılacaktır)'dır. "PORTAL"da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler KUYUM EMLAK GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "PORTAL"'da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "PORTAL"a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "KUYUMEMLAK" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "PORTAL"da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "KUYUMEMLAK" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "PORTAL" hizmetlerinden yararlanan ve "PORTAL"a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" 10/5/2011 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; "PORTAL"ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "KUYUMEMLAK" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE : "KUYUMEMLAK" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.kuyumemlak.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI : "PORTAL"a ve/veya "KUYUMEMLAK VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "PORTAL" üzerinden "PORTAL" içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden "PORTAL"a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "PORTAL"dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KUYUMEMLAK ARAYÜZÜ" :"KUYUMEMLAK" tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "KUYUMEMLAK VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "KUYUMEMLAK"a ait olan tasarımlar içerisinde "PORTAL" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. KUYUMEMLAK VERİTABANI : "PORTAL" dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "KUYUMEMLAK"a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

3. KUYUMEMLAK HİZMETLERİ

3.1. "KUYUMEMLAK", "KUYUMEMLAK VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından "PORTAL" üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "KUYUMEMLAK VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve "PORTAL" üzerinden "KUYUMEMLAK"a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. Yukarıda sayılan hizmetler "KUYUMEMLAK" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "KUYUMEMLAK"ın yetkisi dahilindedir. "KUYUMEMLAK" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. KUYUMEMLAK PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla "PORTAL" üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın, "PORTAL" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. "PORTAL", "KUYUMEMLAK VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "KUYUMEMLAK", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. "KULLANICI" "PORTAL" dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "KUYUMEMLAK" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "KUYUMEMLAK"a "PORTAL" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "KUYUMEMLAK", "KULLANICI"lar tarafından "KUYUMEMLAK"a iletilen veya sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.5. "KULLANICI"lar "PORTAL" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "KUYUMEMLAK"'ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.6. "KUYUMEMLAK", "PORTAL" dahilinde sunulan hizmetleri ve "PORTAL" dahilinde erişilen "İÇERİK"leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "KUYUMEMLAK", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.7. "KULLANICI"lar, "PORTAL" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri "KUYUMEMLAK"ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.8. "KUYUMEMLAK", "PORTAL"' üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "KUYUMEMLAK" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "PORTAL"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.9. "PORTAL" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "KUYUMEMLAK VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "KUYUMEMLAK VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)'deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak "KUYUMEMLAK" tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.10. "PORTAL" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "KUYUMEMLAK"ın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "KUYUMEMLAK"'ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "PORTAL" üzerinden yayınlanan ilanların, "KUYUMEMLAK ARAYÜZÜ"nün "KUYUMEMLAK"in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.12. "PORTAL" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "KUYUMEMLAK"'ın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "KUYUMEMLAK" sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.13. "PORTAL" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "KUYUMEMLAK"ın yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.14. "KUYUMEMLAK VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "KUYUMEMLAK"'ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu "PORTAL" dahilinde erişilen bilgiler ve bu "PORTAL"nin (sınırlı olmamak kaydıyla "KUYUMEMLAK VERİTABANI", "KUYUMEMLAK ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "KUYUMEMLAK"ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "KUYUMEMLAK"'a ait ve/veya "KUYUMEMLAK" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "KUYUMEMLAK" hizmetlerini, "KUYUMEMLAK" bilgilerini ve "KUYUMEMLAK"'ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "KUYUMEMLAK"ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "KUYUMEMLAK" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "KUYUMEMLAK"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "KUYUMEMLAK" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "KUYUMEMLAK"; "KUYUMEMLAK" hizmetleri, "KUYUMEMLAK" bilgileri, "KUYUMEMLAK" telif haklarına tabi çalışmaları, "KUYUMEMLAK" ticari markaları, "KUYUMEMLAK" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"KUYUMEMLAK", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Site Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "PORTAL"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Site Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Site Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "KUYUMEMLAK" işbu "Site Kullanım Koşulları", gizlilik politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "KUYUMEMLAK" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "KUYUMEMLAK"ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "KUYUMEMLAK"ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Site Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafı hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Site Kullanım Koşulları" "KUYUMEMLAK" tarafından "PORTAL" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar işbu sözleşme hükümlerini "PORTAL"'ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "KUYUMEMLAK", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklik tarihi belirtilerek "PORTAL" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.